Dijital Belediye Modülleri

Yoklama Tespit ve Tahakkuk Modülü

Belediye Gelirleri Kanunu’nda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alâkalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleri ile Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrolleri Yoklama Şefiği tarafından yapılır.

 

SPIDYA Yoklama Tespit ve Tahakkuk modülü ile yoklama, tahakkuk işlerinin tespiti ve yönetimi kolaylıkla sağlanabilmektedir.

 

Yoklama şefliğince mükelleflerle ilgili yapılan tespitler (ör:vergi türler, hesaplamaları, vb.) yoklama tutanağına yazılım ve mobil uygulama ile hızla geçirilebilmektedir. Yoklama fişinin bir nüshası mükellefe, bir nüshasını da ilgili şefliğe veya birime verilebilmektedir. Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçeler de yoklama şefliği tarafından sonuçlandırıldığında, mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrak da yoklama şefliğince kolaylıkla yapılabilmektedir.

 

Belediyede kaydı bulunmayan mükelleflerin kayıtlarını, belediyeyi gelir kaybına uğratmadan SPIDYA Yoklama Tespit ve Tahakkuk modülü ile zamanında kayıt altına alınır, mükelleflere ait tespitleri usulüne uygun olarak yoklama fişine sistem üzerinden kaydedilir, tanzim edilen yoklama tutanaklarını zamanında yoklama şefine ulaştırılır. Böylece dağıtılması gereken ihbarname, tebligat ve diğer evraklar zamanında mükelleflere ulaştırılır ve yoklama şefliğince tüm süreç sistem üzerinde rahatlıkla yürütülebilmekte ve raporlanabilmektedir.