Dijital Belediye Modülleri

Park & Bahçeler Yönetim Modülü

Belediyelerin vatandaşlarına sağlıklı kentsel çevreler oluşturmak en büyük misyonları arasında yer almaktadır. Şehir içerisinde yer alan park, bahçe ve yeşil alanların, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda ilgili müdürlüğün işleyişini kolaylaştırmak, şehir içerisine dağılmış yaşam alanı proje sınırları içerisinde ki yeşil alanların ve peyzaj projelerinin onay ve bakım süreçlerinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için, dijital ortamda SPIDYA Yazılım’ın, Park & Bahçeler Yönetim Modülü kullanılarak tüm peyzaj projeleri yönetilebilmekte, tadilat ve onay süreçleri takip edilebilmektedir.

Belediye yetkililerine peyzaj projeleri için, kurum bünyesinde proje onay takibi, proje aşamaları takibi, proje uygunluk kontrol, düzeltme ve kabul ile hakkediş yönetimi kolaylıkla SPIDYA Yazılım ile sağlanabilmektedir. Tüm bu sürecin talep, onay, atama, fiili kontrol, kayıt, alarm mekanizmaları ve raporları yazılım üzerinden kolaylıkla takip edilebilmektedir. SPIDYA Yazılım ile peyzaj projeleri çok daha verimli yönetilebilmekte ve vatandaşlara sürekli kullanabilecekleri alanların yaratılması sağlanmaktadır.