Dijital Belediye Modülleri

Park & Bahçeler Envanter Yönetim Modülü

Park ve Bahçeler bünyesinde yer alan envanterlerin çeşidi, satın alınma tarihi, bakım zamanları, yedek parçaları, bulundukları lokasyonlar, zimmet bilgileri ve daha bir çok detay bilgi rahatlıkla SPIDYA Yazılım ile takip edilebilmektedir. Sisteme bağlanacak farklı roller ve erişim hakları kolaylıkla atanabilmekte ve ilgili ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı raporlar oluşturulabilmektedir. Cihazların bakım takvimleri sisteme girilerek zamanı gelince sistem tarafından otomatik uyarılar ile hatırlatmalar yapılabilmektedir.

Park & Bahçeler bünyesinde yer alan tüm envanterlerin yaşam döngüsü, satın almadan hurdaya çıkışına kadar rahatlıkla takip edilebilmektedir. Böylece belediyeler bünyelerinde yer alan envanter takibi için daha az kaynak harcamakta ve ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilmektedirler.