Gelecek Projelerimiz

Gelecek Projelerimiz

SPIDYA Olarak Yakın Bir Gelecekte Planladığımız Projeler

auto Cloud

Car IT

  • Yenilikçi araçtan – araca iletişim
  • Şarj istasyonu
  • HIL – Araç Simülasyonu
endüstri 4.0

Endüstri 4.0

SPIDYA imalatçılar için akıllı üretim çözümleri sunmayı hedeflemektedir.

SPIDYA yüksek kaliteli endüstriyel otomasyon çözümleri ile verimliliği arttırmayı hedeflemektedir, böylece firmalar projelerini daha az risk alarak yönete bileceklerdir. Ayrıca etkin planlama ile maliyet avantajı sağlayacaklar.

Büyük Veri Analatiği

Büyük Veri Analatiği

Büyük veri analitiği projesinin temel hedefi kurumların, veri bilimcilerinin, öngörücü modellemeciler (predictive modellers) ve diğer veri profesyonellerinin yüksek hacimli işlem verilerini analiz ederek daha bilgili yönetim kararları vermelerini sağlamak.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti

Yeni nesli internet nesneleri ve makineleri bağlayarak elde edilen veriler ile yeni iç görüler,iş modelleri ve gelir akışı sağlayacak.

IoT kurumların dijital dönüşüm süreçlerini yönlendirecek.