Dijital Belediye Modülleri

Depo & Stok Yönetim Modülü

Belediyelere ait olan stok miktarlarının doğruluğunu ve güncelliğini etkileyen işlemler depo ve stok yönetimi yazılımı ile rahatlıkla takip edilebilmektedir. Malzeme girişi, malzeme çıkışı, stok transferi, envanter sayımı ve rezervasyon işlemleri bu kapsamda ele alınmaktadır. Belediyelerde elektrik tesisat malzemeleri, kamera tesisat malzemeleri, su tesisat malzemeleri, kapı/çekmece kolları vb. malzemelerin yönetimi SPIDYA Depo ve Stok Yönetim Yazılımı ile güvenli ve kolay bir şekilde yürütülebilmektedir.

 

SPIDYA Depo ve Stok Yönetim Yazılımı ile depo görevlisi, teknik personel ve yönetici rolleri ve süreçlerin yazılım üzerinden yönetilmesi ile belediyelerde depo ve stok yönetiminde yaşanan problemler çözülebilmekte ve daha sağlıklı kontrol edilebilir duruma getirilebilmektedir.

 

Depoda yer alan malzemeler gruplanabilmekte, tamirat için gidilen lokasyonların adreslerinin listesi oluşturulabilmektedir. Teknik personelin ihtiyaçlarının temin etmesi için depo görevlisinden talepte bulunması, kullanılacak envanterlerin teknik personele zimmetlenmesi ve operasyonun gerçekleştirileceği lokasyonun sistemden seçilmesi ve görev formu ataması işlemleri yazılım ile sağlanabilmektedir. Görev ve zimmet formu onayları yönetici onaylarına gönderilerek ilgili personel ve roller ile depo ve stok yönetimi kolaylıkla yönetilebilmektedir. Mobil cihazları da destekleyen yazılım sayesinde sahada görev yapan ekipler rahatlıkla yazılıma erişebilmekte ve bilgi girişi yapabilmektedir.