SPIDYA Data Center Orchestrator (DCO)

SPIDYA DCO, veri merkezi yönetimine ihtiyaç duyulduğunda tam otomatik çözümler sunar.

Gün geçtikçe Veri Merkezi ortamlarının yönetilmesi, daha da karmaşık ve zor hale gelmektedir.

İnsan hatasından kaynaklanan azalan çeviklik, gecikme ve aksama gibi zorlukları ele alınması gerekiyor. Bilgi teknolojileri ve tesis yönetimi bölümlerinin arasında koordinasyon eksikliği ile veri merkezlerinin yönetimi daha da zorlaşmaktadır.

Bu tarz operasyonel zorluklar ve BT kaynaklarının sağlanmasına yönelik gecikmeler, müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Veri merkezi olası hataları önlemek için çalışmalıdır. Bunun için doğru araçları konumlandırmak, ekipman dağılımı, hizmetlerin sunumu ve uygulamaların daha hızlı nasıl çalıştırılacakları hakkındaki soruları yanıtlamak için çok önemlidir.

Veri merkezi operatörlerinin, yeni kullanıcı oluşturma, kaldırma ve CLI’a gerek kalmadan kullanıcı güncelleme gibi günlük rutinlerini arayüzlerinden doğrudan yönetmelerine yardımcı olur.

SPIDYA DCO, programlama dili kullanarak konfigürasyonları otomatik olarak oluşturabilir ve ayrıca servis tabanlı olarak tasarlayabilir. Bu servisler, çeşitli konfigürasyon şablonlarını; işlevleri oluşturma / değiştirme / silme / deneme çalıştırma / geri alma / yeniden-geri alma işlemlerini destekler. DCO yazılımı ayrıca kullanıcıların toplu servis tanımlarını için excel dosyalarının aktarım yapılmasını sağlar.

SPIDYA DCO Faydaları

 • Hizmet sunumunu basitleştirerek hızlandırır
 • Çevikliği artırır
 • Merkezi yönetim sağlar
 • Operasyon Güvenliğini artırır
 • Esnek yapısı ile rahatlıkla özelleştirilebilir ve kolayca farklı platformlara entegre olabilir (Openstack, Ansible, Citrix vb.)
veri merkezi

Özellikler

 • Cihazlar ve konfigürasyonlar tek bir çatı altında kolayca toplanabilir
 • Müşteri yerleşimi yapılabilir
  • Merkezi Otomasyon
   • (Kullanıcı Ekleme/Çıkarma/Değiştirme)
   • Tek ekran üzerinden kenar switch, switch, router, Spine konfigürasyonu yapılabilmesi
   • Scripting desteği (Python)
   • Özelliştirilebilir Konfigürasyon

 • Konfigürasyonlar arşivlenebilir ve merkezi çatı altında yedeklenebilir
 • Toplu Tahsis (Bulk Provisioning)
 • Bulut Cihazı Üzerinden doğrudan “Yetkisiz Erişimlerin” Raporlaması

SPIDYA DCO İle Neler Yapabilirsiniz

 • IP adresleri ve VLAN gibi gerekli parametreler, programlama dili aracılığıyla harici kaynaklardan toplanabilir, ayrıca bu parametreler farklı kalıplar ve yöntemler (regex, scripting) kullanılarak değiştirilebilir.
 • Kolay erişim için, SPIDYA DCO, iyi belgelenmiş, açık, Northbound ve Southbound entegrasyon arabirimine sahiptir.
 • Esnek REST API arayüzü, operatörlerin arayüzlerinden yapmak istedikleri her türlü işlemi yapmalarını sağlar.
 • DCO değişim kontrolünü de içerir. Bu özellik, bir konfigürasyonun değiştirilmesi gerektiğinde operatörlerin yönetici onaylarını almalarına olanak sağlar.
 • DCO yazılımı, özel formlar / UI oluşturma yeteneğine de sahiptir. Esnek mimarisi ile operasyon ekiplerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni formlar / UI oluştura rahatça oluşturmalarını mümkün kılar.
 • Yeni tanımlanan hizmetler, özel formlar aracılığı ile hızla lanse edilebilir.
 • DCO, olası bir hata yapıldığında geri döndürme özelliğine sahiptir böylece önceden tanımlanmış duruma otomatik geri dönülebilir.
 • Programlama dili, herhangi bir olay meydana gelmesi durumunda operatörlerin önceden tanımlanmış adımları çalıştırmalarına olanak sağlar.
 • DCO arayüzünde, Netconf veya HTTP protokolleri ile iletişim kurulmasına izin veren switchler bulunmaktadır, yapılandırılmış bir formatta (XML veya JSON) girilen komutlara yanıt verir.
 • SPIDYA DCO Servis Yönetimi Çözümleriyle kolayca entegre edilebilir.

SPIDYA DCO KABİLİYETLER

Kabiliyetler

Merkezi Yönetim, Konfigurasyon ve Otomasyon

Merkezi Envanter Yönetimi (Inventory Management & Discovery)

Merkezi Müşteri Yönetimi (Central Customer Management)

Bulut ve Kurumsal Müşteriler için Kolay Yönetim

Provisioning / Deprovisioning

Sizi Arayalım

Data Center yöneticileri ve operatörleri günlük hayatınızda karşılaştığının operasyonel sorunlarınızı bertaraf etmek için aşağıdaki formu doldurup DCO Ürünü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.