Dijital Belediye Modülleri

Bina Yıkım İzin Süreci Yönetim Modülü

Tüm kat maliklerinin onayı ile yıkımı istenen ve risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden resmi yıkım izni alınması gerekmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm ve deprem kuşağında yer alan ülkemizde yıkım için verilen hizmetlerin mümkün olduğunca hızlı ve problemsiz yürütülmesi belediyeler tarafından amaçlanmaktadır.

 

SPIDYA Bina Yıkım İzin Süreci Yönetim Yazılımı ile gerekli başvuruların ilgili müdürlükler tarafından alınması ve bütün evrakların eksiksiz teslim edilmesinin kontrolü, Yıkım Öncesi Tehlikeli Atık Envanter (ASBEST) Analizi süreçlerinin işletilmesi ve kontrollerinin yapılması, pafta, ada, parsel bilgisi ile verilen hizmetlerin hesaplanması sağlanmaktadır. Böylece yıkım izni ve tahsilat süreci, yazılım ile daha sağlıklı ve kontrol edilebilir, raporlanabilir hâle getirilebilmektedir. Kullanıcı yetkilendirmesine sahip olan çözüm ile belediye sınırlarında yer alan mahal, sokak, cadde, ada, pafta vb. bilgilerin kullanımı ile ilgili yıkım izni için gerekli hesaplamalar gerçekleştirilebilmektedir.

 

SPIDYA Yazılım ile mevzuata uygun olarak, vatandaşın talebiyle başlayacak bir kayıt oluşturulması, teknik ekibe atanan kayıt ile randevuların oluşturulması ve sistemde yer alan bilgiler kullanılarak ölçüm yapılması, yıkım için uygun olup olmadığı eğer uygunsa vatandaşın ödemesi gereken ücret hesaplanması, tahsilat ile birlikte kaydın arşivlenerek kapatılması ve sonrasında raporlanabilmesi sağlanabilmektedir.