Belgelerimiz

SPIDYA Yazılım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği'ne (SGM 2014/35) istinaden TOBB tarafından verilen ``Yerli Malı Belgesini`` almıştır.

SPIDYA Yerli Malı Belgesi

SPIDYA markamız Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği üye ülkelerinin içinde bulunduğu 30 ülkede tescillenmiştir.

TPE Marka Tescil Belgesi

Spidya - TPE Marka Tescil Belgesi

EU Marka Tescil Belgesi

Spidya - EU Marka Tescil Belgesi