IK Hizmet Yönetimi

SPIDYA İnsan Kaynakları Hizmet Yönetimi

İnsan Kaynakları bölümünün görevi, organizasyonların personel yönetiminin dışında verimliliği arttırmak ve geliştirmektir. Excel dosyaları veya kağıt kalem ile uğraşmadan, şirket çalışanlarının tüm bilgilerinin online olarak saklanabildiği, ihtiyaç duyulduğunda ortam bağımsız bu bilgilere ulaşılıp düzenlenebilen bir uygulama ile doğru, hızlı ve kolay personel ve süreç yönetimi yapılabilir.

SPIDYA İnsan Kaynakları Hizmet Yönetimi, çalışanların tüm bilgilerinin yönetilebildiği, aday, izin, masraf, avans ve performans değerlendirme gibi süreçlerin yönetilebildiği bir yapıdır. Hazır raporların yanı sıra, rol veya kullanıcı bazlı arayüzler ve esnek yapısı ile kurumsal işlemleri yalnızca İnsan Kaynaklarının görevi olmaktan çıkartarak çok katılımlı bir yapı sunmaktadır.

reunion-2

IK İşe Alım

Uygulama, pozisyon kaynak ihtiyacı oluşması ve sisteme tanımlanması ile işe alım sürecinde harcanan tüm zaman ve maliyetin yönetilmesine imkanı sunar.

team

Aday Havuzu

Zaman içerisinde kuruma başvuru yapan tüm adayların havuzunu oluşturabilir ve kolayca geçmişe dönerek ilgili adayların bilgilerine erişilebilir.

seo

Aday Değerlendirme Süreçleri

İş görüşmesi ve aday değerlendirme süreci aday yönetimi üzerinden yapılarak kağıtları ortadan kaldırmanın yanı sıra anlık bilgilendirme ve gizlilik sağlanır.

Kurum içerisindeki farklı birimlerden yetkili kişilerin sisteme tanımlanması ile tüm birimlerin adaylar ile ilgili değerlendirmeleri ortak, dijital ortamda kayır altında alınabilir.

office-material

Yönetilebilir İşe Alım Süreçleri

Pozisyon, kaynak ihtiyacı oluşmasından başvuruların sistem üzerinde tanımlanmasına ve iş görüşmeleri ile adayın onaylanmasına kadar olan tüm İK süreci uygulama üzerinden takip edilebilmektedir.

collaboration

Personel ve Özlük Yönetimi

Çalışanların tüm özlük bilgileri uygulama üzerinde tek bir arayüzde kayıt altına alınabilir. Maaş, ödeme, hesap bilgileri, mesai, fazla mesai bilgileri ile birlikte yönetebilir ve anlık raporlanabilir.

boss

İzin Yönetimi

Gelişmiş onay mekanizmalarının yer aldığı izin süreçleri uygulama üzerinden rahatlıkla yönetilebilir. Tüm personel taleplerini ve kullanılmış izinlerinin detayına kendi arayüzlerinden rahatlıkla ulaşabilir.

laptop

Envanter ve Zimmet Yönetimi

Satınalmadan hurdaya kadar tüm sabit kıymetlerin yönetilebildiği, personel zimmetlerinin takip edilmesi.

schedule

Hatırlatma ve Görev atama Fonksiyonları

Aday değerlendirmeden performans süreçlerine kadar tüm işlemler için görev atayabilme, hatırlatma oluşturabilme yeteneği.

analysis

Performans Yönetimi

Dinamik olarak oluşturulan performans değerlendirme formları, esnek performans iş akışları, online değerlendirme araçları ve yönetim dashboardları ile hızlı ve kolay performans yönetimi.